WINKELWAGEN
0
TOTAAL € 0,00

1. Algemeen
Door aankoop van de producten aanvaardt u onze algemene voorwaarden voor retourzendingen.

2. Garantie voorwaarden
Het artikel moet ten alle tijden voorzien zijn van het Gistron garantiezegel en/of het serienummer. In het geval van ontbreken van dit garantiezegel en/of serienummer vervalt ten alle tijden het recht op garantie. Het artikel zal dan aan u retour gezonden worden en er wordt € 15,- aan administratie- en verwerkingskosten in rekening gebracht.

3. Probleembeschrijving
Het formulier voor retourzendingen dient volledig te worden ingevuld. Artikelen waarbij het probleem niet duidelijk is omschreven (zoals b.v. "defect", "maakt geluid", "is kapot") zullen door ons niet worden behandeld. In dat geval zal gehandeld worden zoals in punt 2.

4. Onterechte garantieaanspraken
In het geval er onterecht een aanspraak wordt gedaan op garantie (geen defect vaststelbaar, bedieningsfouten, gebruiksaanwijzing niet gelezen, softwarematige problemen op systemen die geleverd zijn zonder software, etc.) zullen de artikelen retour gezonden worden en onderzoekskosten ter hoogte van € 25,- in rekening worden gebracht. Eventuele kosten aan ons in rekening gebracht door onze leverancier zullen aan u worden doorberekend.

5. Verpakking
Bij retourzending dient het artikel verpakt te zijn in de originele verpakking. Indien het artikel onzorgvuldig is verpakt, vervalt het recht op garantie. In dat geval zal gehandeld worden zoals omschreven in punt 2.

6. Artikelen van derden
Artikelen die niet gekocht zijn bij Gistron BV worden retour gezonden. In dat geval zal gehandeld worden zoals omschreven in punt 2.

7. Transportkosten
Kosten voor transport en verzekering van (garantie)-artikelen door u opgestuurd aan Gistron BV zijn voor uw rekening. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden om organisatorische redenen geweigerd. De retourkosten van garantiezendingen naar de afnemer neemt Gistron BV voor haar rekening.

8. Transportschade
In het geval de verpakking of de inhoud hiervan bij aankomst beschadigd blijkt te zijn, dient u dit direct te melden bij de transportmaatschappij en bij Gistron BV. Dit dient binnen 2 dagen na aflevering van de goederen te geschieden.

9. Omruilen
Artikelen worden door ons altijd eerst getest, als er een defect geconstateerd is, worden de meeste artikelen, mits op voorraad door ons tegen hetzelfde artikel omgeruild. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van 3 maanden na factuurdatum, voor wederverkopers geldt een omruiltermijn van 14 dagen na factuurdatum. Indien een artikel niet (meer) op voorraad is of niet onder deze regeling valt zal dit voor reparatie doorgestuurd worden naar onze leverancier, wij zijn dan van zijn reparatietermijn afhankelijk. Indien een artikel niet defect blijkt te zijn zal gehandeld worden zoals omschreven in punt 4.

10. Retourgarantie
In het kader van de wet "kopen op afstand" heeft de consument bij het doen van een aankoop op afstand - internet, telefoon en fax - het recht op een 'afkoelingsperiode' van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen, waarbij de afnemer slechts de portokosten voor het terugsturen hoeft te betalen. Wanneer de afnemer zich bedenkt over een gedane bestelling dan kan de afnemer deze binnen 7 werkdagen deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd retour sturen aan het adres vermeld op de voorzijde van dit formulier. Als peildatum geldt de aflveringsdatum van de vervoerder. Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele en onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. Voeg voor een snelle en correcte afhandeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding 'annulering' en uw bank- of girorekeningnummer. De wet "Aankoop op afstand" geeft aan dat artikelen die sterk onderhevig zijn aan prijsschommelingen niet onder het retourrecht vallen. In de computerwereld wordt bijna uitsluitend met dagprijzen gewerkt vanwege de sterke prijsschommelingen op de wereldmarkt. Gistron BV hanteert echter een ruimere definitie dan wettelijk verplicht. Dit houdt in dat u bij retourzendingen waarbij u aanspraak maakt op de "retourgarantie" - en voldoet aan alle voorwaarden - u de dagprijs terugbetaald krijgt zoals die geldt op het tijdstip waarop Gistron BV de goederen van u retour ontvangt, waarbij in geval van prijsstijgingen ten hoogste de oorspronkelijke aankoopprijs wordt terugbetaald.

11. Slotbepaling
Gistron BV houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor retourzendingen te wijzigen en of uit te breiden. In alle andere gevallen gelden de algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van Gistron BV. In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden gaan in per 17 september 2009, hiermede vervallen alle vorige uitgaven.